U ovim oblastima nudimo širok spektar medicinskih uređaja kao što su:

 • Graft stent
 • Igle za vertebroplastiku
 • Cement
 • Balon obložen lekovima ( DCB )
 • Balon dilatacioni kateter
 • Samoproširujući periferni stent
 • CoCr stent sistem
 • Periferni potporni kateter
 • Periferni stent koji eluira lek
 • PTA balon dilatacioni kateter
 • Ekstraktor plućnog tromba
 • Periferni prekriveni stent
 • Dekontaminacija vazduha
 • Hemostatski zavoj
 • Okluderi
 • Vena Cava filter
 • Vaskularni čepovi
 • Embolic Coli sistemi
 • Mikrokateter

Regionalne kontakt informacije

Bosna i Hercegovina

Rauché Medical d.o.o. Mostar
PDV: 227654340004
IDB: 4227654340004
Adresa: Zagrebačka 4, Mostar
E-mail: info@rauchemedical.com

Javite nam se

Pošaljite nam upit i mi ćemo se pobrinuti da vam se najprikladnija osoba javi u najkraćem mogućem roku.